กิจกรรม

17 ม.ค.63 ค่ายคณิตศาสตร์17 ม.ค. 63 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน จากวิทยากร \"สมาร์ทเบรน\" ต้องขอบคุณสมาร์ทเบรน ที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานกับนักเรียน....