กิจกรรม

แม่ลาวเกมส์12-16 ธ.ค. 62 ตัวแทนนักกีฬา นักกีฑา กองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่ลาวเกมส์ ณ โรงเรียนดงมะดะ สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬา”แม่ลาวเกมส์” 2562