กิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นำโดย นาย สมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นำโดย นาย สมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นประธาน และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและมอบเกรียติบัตรให้กับพ่อดีเด่น ในวันที่ 4  ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าก่อดำ