กิจกรรม

เปิดเทอมวันแรก 2/2561 นายพินิจพล พรมวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียน....